Μπουζί bosch fr7dc

Τιμή τεμαχίου  4 ευρώ

Διάκενο ηλεκτροδίων [mm]: 0,9
Εξωτερικό σπείρωμα (mm): 14
Άνοιγμα κλειδιού: 16
Ροπή σύσφιγξης [Nm]: 28
Αριθμός πόλων: 1
Μήκος σπειρώματος [mm]: 19
Βήμα σπειρώματος [mm]: 1,25
Θέση σπινθήρα [mm]: 3
Γωνία σύσφιξης [μοίρες]: 90