Μπαταρίες αυτοκινήτου α ποιότητας ,από εργοστάσιο στην Κορέα που
κατασκευάζει για πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες ,σε πρώτη τοποθέτηση εργοστασίων.